Kosten

Kynologenclub Sneek e.o. is een vereniging van hondenliefhebbers zonder winstoogmerk. Mede dankzij de inzet van vele vrijwilligers, kunnen we onze cursussen tegen relatief lage tarieven aanbieden.

De kosten voor de gehoorzaamheidstrainingen, behendigheid en hoopers zijn gelijk en bedragen € 48,00 voor een blok van 12 lessen. Aan de ringtraining zijn geen kosten verbonden. Alle cursussen zijn uitsluitend toegankelijk voor leden van de Kynologenclub Sneek e.o., m.a.w. het lidmaatschap van de vereniging is verplicht. De kosten daarvan zijn € 20,00 per jaar, exclusief eenmalige inschrijfkosten à € 3,50.