Kosten

Kynologenclub Sneek e.o. is een vereniging van hondenliefhebbers zonder winstoogmerk. Mede dankzij de inzet van vele vrijwilligers, kunnen we onze cursussen tegen relatief lage tarieven aanbieden.

De kosten voor de gehoorzaamheidstrainingen bedragen € 48,00 voor een blok van 11 avonden incl het examen.
De cursus Behendigheid van 7 september toto 30 november 2020 kost € 60,00.
Alle cursussen zijn uitsluitend toegankelijk voor leden van de Kynologenclub Sneek e.o., m.a.w. het lidmaatschap van de vereniging is verplicht. De kosten daarvan zijn € 20,00 per jaar, exclusief eenmalige inschrijfkosten à € 5,00.