Kosten

Kynologenclub Sneek e.o. is een vereniging van hondenliefhebbers zonder winstoogmerk. Mede dankzij de inzet van vele vrijwilligers, kunnen we onze cursussen tegen relatief lage tarieven aanbieden.

In verband met corona hebben we de gehoorzaamheidstrainingen aangepast. Vanaf 6 april 2021 geven we les in groepjes van vier met één instructeur en niet meer dan twee groepjes op ons buitenterrein. De kosten voor de gehoorzaamheidstrainingen bedragen € 64,00 voor een blok van 8 lessen.

Alle cursussen zijn uitsluitend toegankelijk voor leden van de Kynologenclub Sneek e.o., m.a.w. het lidmaatschap van de vereniging is verplicht. De kosten daarvan zijn € 20,00 per jaar, exclusief eenmalige inschrijfkosten à € 5,00.